Nieuwsoverzicht

Het bestuur

Wegens drukke zakelijke werkzaamheden heeft Jan van Duijvendijk zich genoodzaakt gezien om zich terug te trekken uit het bestuur van Stichting Mooi Baarn. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn inzet en creativiteit. Tot ons genoegen zal Jan als adviseur betrokken blijven bij Stichting Mooi Baarn.
De voorzittershamer is overgenomen door Jenny Hofman.
Erick Kloos heeft zich bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur.

Het nieuwe bestuur van Stichting Mooi Baarn bestaat daarmee uit:

Jenny Hofman - voorzitter                                    Dik Wentink - lid
Tineke Duijnstee - secretaris                               Hanneke Burgers-Vos - lid
Hans Hillenius - penningmeester                        Erick Kloos - lid

Symposium 24 november 2019

Op 24 november 2019 heeft het symposium van Stichting Mooi Baarn plaatsgevonden. De locatie: kasteel Groeneveld. Hieronder vindt u een link naar de uitzending van RTV Baarn met een korte impressie van de middag.

Het programma had de titel “Baarn in Nederland”. Na de opening door de voorzitter van Stichting Mooi Baarn stond onze burgemeester stil bij ‘zijn Baarn’ en de soms lastige beslissingen waarvoor het college van B&W zich gesteld ziet.

Vervolgens werden we meegenomen door Obbe Norbruis in de mooie en verborgen architectuur van Eduard Cuypers die ook nu nog op verschillende plekken in Baarn te zien is. Ook de connectie met het voormalig Nederlands-Indië die in Baarn is terug te vinden, werd belicht.

Niet alleen het gebouwde erfgoed, maar ook het natuurlijke erfgoed kreeg aandacht. Rob van Leeuwen heeft ons op zeer gepaste wijze in het natuurlijke Baarn meegenomen.

Als laatste spreker kwam onze eigen plaatsgenoot Hans Ruijssenaars aan het woord. Zijn filosofische beschouwingen met de titel ’Baarn, Tijd en Schoonheid’ konden helaas niet helemaal afgemaakt worden door de strakke tijdsplanning, maar konden zeker tot diepere gedachten over het mooie Baarn ook in ruimere context aanzetten.

De succesvolle middag werd afgesloten met de uitreiking van de Mooi Baarn Prijs.
Tot slot kon iedereen nog even napraten onder het genot van een drankje.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.

De uitzending van RTV Baarn: https://youtu.be/hx43aIRS9rQ

De Speeldoos

Mooi Baarn blijft van mening dat een Cultuurhuis met Bibliotheek en Theater voor het centrum van Baarn een enorme aanwinst zou zijn.

Er is op vele plaatsen een opleving te zien van bibliotheek -activiteiten. Een eerste vereiste hierbij is natuurlijk de bereikbaarheid.Mooi Baarn heeft op een aantal sleutelmomenten duidelijk haar visie gegeven. Na een aanvankelijk lauwe tot negatieve ontvangst van het idee van een Time Out heeft de Gemeenteraad nu toch besloten zichzelf een aantal maanden te gunnen om alle planologische en financiële consequenties te inventariseren.“ Frappez toujours !”

Mooi Baarn steunt hierbij het voorliggende plan, mits dit inderdaad haalbaar blijkt. Dit betekent echter niet dat wij uitsluitend deze mogelijkheid als zaligmakend beschouwen. Van het huidige voorliggende plan blijft de wat blokkerige vormgeving een punt van zorg. Een Cultuurhuis verdient wel een architectuur die harmonieert met haar omgeving. Wij blijven de plannen volgen en waar mogelijk stimuleren.

Paleis Soestdijk

Plan Paleis Soestdijk mist nog de nodige transparantie. Daarover zijn vragen gesteld. Een aantal belangenverenigingen heeft zich in de discussie gemengd. Ook in de Baarnsche Courant wordt de kwestie op de voet gevolgd.

De Stichting Mooi Baarn volgt al deze ontwikkelingen intensief. Voor ons is het van het grootste belang dat alle plannen, hoe deze zich ook zullen ontwikkelen, de integriteit van het Paleis niet zullen aantasten.

Daarvoor is van belang hoe een en ander in de contracten met de huidige eigenaar is bepaald. Inzage in deze contracten zal dan ook het enige zijn om daarover zekerheid te krijgen. Inzage is alleen nog niet gegeven.

Inzage is niet alleen van belang voor de huidige plannen, maar ook voor de waarborgen voor de toekomst, bijvoorbeeld als de huidige eigenaar het Paleis op enig moment van de hand wil doen.

De Stichting Mooi Baarn zal de activiteit en de betrokkenheid van de belangenverenigingen die zich op deze kwestie hebben gestort, blijven volgen.
Inmiddels heeft mevrouw Meijer-Bergmans in een column in de Baarnsche Courant verteld dat het Paleis in de komende periode alleen op afspraak voor bijzondere gelegenheden beschikbaar is. Verder heeft zij gemerkt dat de plaatselijke bevolking zeer betrokken is bij het Paleis.

Tenslotte is het de bedoeling dat een voorontwerp Bestemmingsplan in maart 2020 aan de Gemeenteraad gepresenteerd zal worden.

Een heikel punt is de omvang van de bebouwing van een gedeelte van het kazerneterrein.

Indien nodig zal de Stichting Mooi Baarn zich verder in de strijd gooien voor het behoud van ons Paleis en het statige en bijzondere karakter daarvan.

Mooi Baarn Prijs

MOOI BAARN PRIJS:

Tijdens ons symposium van november 2019 heeft de dagvoorzitter, Jan van Duijvendijk, de initiatiefnemer van de Kerststallen route in het zonnetje gezet.

Mevrouw Jacqueline van den Eshof, die de route al bijna 20 jaren heeft georganiseerd, kreeg volkomen verdiend de Mooi Baarn Prijs 2019 van Stichting Mooi Baarn.

In zijn geestige toespraak hield de dagvoorzitter lang de winnaar en het winnende initiatief verborgen, maar uiteindelijk verbrak hij de oplopende spanning met het noemen van de winnares.

Aan het applaus dat haar ten deel viel gemeten, was de zaal het volledig eens met de keuze van Stichting Mooi Baarn. Zij werd tijdens de borrel na afloop van veel kanten gelukgewenst.

Overige aandachtspunten

Naast de ontwikkelingen ten aanzien van het Cultuurhuis/de Speeldoos – waarbij Stichting Mooi Baarn actief haar stem heeft laten horen en nog steeds laat horen – volgen wij nauwlettend, maar doorgaans meer op de achtergrond, diverse andere ontwikkelingen. Te denken valt aan het Plan “Baarn Centraal”/Hoogwolde, Paleis Soestdijk, de Erfgoedwaardenkaart en Villa Parkwijk.
 
De straatnamencommissie – waarin Stichting Mooi Baarn zitting heeft – is inmiddels van start gegaan.
 
Wij verwachten dat duurzaamheid een steeds grotere rol zal spelen, ook in Baarn. Stichting Mooi Baarn zal hier vanaf dit jaar meer aandacht aan gaan geven.

Graag willen wij onze donateurs – waar mogelijk – meer per email benaderen. Op die manier kunnen wij kosten besparen en daarmee de bijdragen van onze donateurs besteden aan ‘Mooi Baarn’. Ook kunnen wij zo – door de besparingen op o.a. papier en transport – bijdragen aan een beter milieu.

Ook willen wij graag meer donateurs werven.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari
2024

Februari 2024

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari2023

Februari 2023

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart
2022

Maart 2022

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari
2021

Februari 2021

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2020

September 2020

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari
2020

Januari 2020

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief augustus
2019

Augustus 2019

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari
2019

Februari 2019

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari
2017

Februari 2017

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief november
2017

November 2017

Mocht u nog andere geïnteresseerden weten voor onze nieuwsbrief, stuur deze nieuwsbrief door en informeer ons hierover via info@mooibaarn.nl

Download hier de nieuwsbrief

Contact

Om u informatie te geven over projecten waar MOOI BAARN mee bezig is, zal twee keer per jaar een nieuwsbrief aan u worden verzonden die overigens ook op de nieuwe website zal worden geplaatst.

Aanmelden nieuwsbrief