Stichting Mooi Baarn
voor behoud van
cultureel erfgoed
Lees meer

Interview met Joost Stalpers

Joost is zo’n 12 ½ jaar bestuurslid geweest van Stichting Mooi Baarn. Hij is indertijd benaderd door Huub van der Aa, bestuurslid van Mooi Baarn en collega van Joost.

Joost had als speerpunt het groenbeleid van de gemeente Baarn. Er was op dat gebied slechts incidenteel contact. Joost wilde dat Stichting Mooi Baarn een proactieve bijdrage zou leveren aan het groenbeleid. Joost: “Als je alleen reageert – dus achteraf – ben je te laat”. In eerste instantie was er 3x per jaar overleg, later 2x per jaar. Zijn voorstel om de universiteit Wageningen onderzoek te laten doen naar de zieke kastanjes in het Rode Dorp die op de nominatie stonden om te worden omgehakt, werd tot zijn spijt niet geaccepteerd door de gemeente.

Joost ziet de totstandkoming van structureel overleg met de gemeente als zijn belangrijkste wapenfeit. Naast het structurele overleg met de gemeente hield Joost zich op ad hoc basis onder meer bezig met de Mooi Baarn Boom, het mede-organiseren van congressen. Ook heeft hij namens Stichting Mooi Baarn veel gepubliceerd in de Baarnsche Courant. Tevens heeft Joost een bomenbeleidsplan geschreven voor en aangeboden aan de gemeente; helaas is hiermee nooit iets gedaan.

Mooi Baarn Boom
Als tegenwicht tegen de ‘enthousiaste’ bomenkap door de gemeente Baarn zag Stichting Mooi Baarn zich geroepen om periodiek een zogenaamde Mooi Baarn Boom, alle met een symbolische betekenis, te schenken aan de gemeente. Dit is gebeurd in de periode tussen 1996, het oprichtingsjaar van Stichting Mooi Baarn, en 2008. Slechts in 2006 is een boom niet aangeboden aan de gemeente Baarn maar aan de provincie Utrecht, als protest tegen de kap – ondanks een gerechtelijk verbod – van een rij grote beuken.

De eerste, in 1996, geschonken Mooi Baarn Boom was een Tulpenboom, die is geplant in Pekingtuin. De laatste boom, eveneens een Tulpenboom, is in 2008 geschonken aan het Baarnsch Lyceum. Deze is in verband met de nieuwbouw pas in 2010 geplant. Voor zover bij Joost bekend staan alle bomen er nog.

Een Mooi Baarn Boom moet volgens Joost als kwalificatie hebben “dat deze langer moet kunnen blijven bestaan dan Stichting Mooi Baarn”. Verder moeten de bomen goed kunnen aanslaan in het Nederlandse klimaat en gemakkelijk te onderhouden zijn. Een eventuele maquette “geschonken door Stichting Mooi Baarn” bij de bomen vindt hij geen goed idee; dat zou immers onderhoud vergen. De Mooi Baarn Bomen in de gemeente zijn dus niet als zodanig herkenbaar.

Bomenkap
Afgelopen jaar heeft Joost zich wederom sterk gemaakt om de voorgenomen, massale, bomenkap tegen te gaan, hetzij samen met Mooi Baarn, hetzij als bezorgde burger. Hij heeft contra-expertises uitgevoerd en regelmatig hierover gepubliceerd in de Baarnsche Courant. Alle acties en protesten ten spijt zijn de betreffende bomen geveld door de gemeente. De acties hebben wel geleid tot meer aandacht voor de communicatie door de gemeente. Joost: “Bomen zijn beeldbepalend voor Baarn; Stichting Mooi Baarn moet de gemeente kritisch blijven volgen, controleren en ook blijven lobbyen. De kap is immers een bedreiging voor het groene imago van Baarn.”

Monumentale bomen
De gemeente wil al meer dan 20 jaar niet dat er een lijst van monumentale bomen tot stand komt in de gemeente Baarn, zoals ze die in vele andere gemeenten wel hanteren. De gemeente vindt het “teveel werk”. Joost vindt dit onbegrijpelijk. Bij de periodieke controles zou dit met wat extra aandacht en tijd kunnen worden meegenomen. Joost ziet als belangrijkste taak voor Stichting Mooi Baarn: de vinger aan de pols houden met betrekking tot alles wat met Baarn te maken heeft. Niet alleen het groen, maar ook monumenten, de omgeving – denk aan zonneweides en windmolens – en infrastructuur.

Hanneke Burgers-Vos
bestuurslid Stichting Mooi Baarn
Baarn, 29 juni 2021

Contact

Postadres: Waldeck Pyrmontlaan 14, 3743 DE Baarn
Mailadres: info@mooibaarn.nl