Stichting Mooi Baarn
voor behoud van
cultureel erfgoed

Interview met Hans van der Heide

In het kader van het 25 jarig lustrum van de Stichting Mooi Baarn heeft ondergetekende op 12 juni 2021 gesproken met oud voorzitter Hans van der Heide.

Hans vertelde dat Mooi Baarn werd opgericht in 1996 door de heren Ter Velde en Sobels. De heer Ter Velde was de eerste voorzitter. Aanleiding was de kaalslag van mooie oude, karakteristieke villa’s zoals Hoogwolde en Java.  Er moest voorkomen worden dat nog meer monumentale panden gesloopt zouden worden. Na het overlijden van de heer Ter Velde werd hij opgevolgd door de heer Collot d’Ecury. De derde voorzitter was Annemieke Dercksen en in 2005/2006 volgde Hans van der Heide haar op.

Hans vond het belangrijk dat diverse classificatie binnen het bestuur vertegenwoordigd waren. De leden waren: Dik Wentink, architect, Joost Stalpers, bomenspecialist, Hennie de Cneudt, stedenbouwkundige, Karel Visser, tandarts en penningmeester, Hannelies Kruijf, jurist en secretaris. Met deze groep mensen had hij veel kennis in huis en het werkte goed. Diverse onderwerpen zijn in zijn bestuursjaren de revue gepasseerd, waaronder de strijd tegen het strooien van gif en het bestraten van tuinen, waardoor het regenwater niet meer weg kan lopen.

De Brink in Baarn voldeed niet aan een omsloten plein. Mooi Baarn heeft meegedacht over het herinrichten van de Brink en wilde zelfs toen al een multifunctioneel cultuurhuis op de plaats waar de oude pastorie heeft gestaan. Het pand “De Vijverhof” aan de Eemnesserweg werd van de sloop gered. Er was een plan om een wal te maken bij de firma Nijhof. In de wal zouden winkels moeten komen en de wal zou tevens het geluid tegenhouden. Dit is echter nooit van de grond gekomen.

Wel is met succes een vestiging van Mac Donalds aan de Eem tegen gehouden. Samen met de bewoners van de woonboten die daar lagen heeft Mooi Baarn zich enorm verzet. Hans heeft zelfs bij de gemeenteraad van Eemnes ingesproken. Er is toen erg veel werk van gemaakt.

Een belangrijk wapenfeit van Hans is het behouden van Spoor 1 bij het station. De raad wilde het parkeerterrein naast het station vergroten door Spoor 1 erbij te trekken. Het plan zou ’s avonds door de raad goedgekeurd worden, zeer tegen de zin van Mooi Baarn. Wat is een station, met een Koninklijke Wachtkamer en zonder Spoor 1? Hans is diezelfde middag naar de Welstand Midden Nederland getogen. Zij hielpen hem direct aan een concept tekst met tegenargumenten. Hierop heeft hij dit overhandigd aan burgemeester Jan de Groot. Deze was het geheel met Hans eens en heeft het onderwerp van de agenda gehaald. Een ander stokpaardje van Hans is de Flora bioscoop boven het winkelpand Trekpleister. Dit lijkt niet van de grond te komen.

Tot slot noem ik nog onder andere het redden van het Pakhuis, Amalialaan 39, het theehuis aan het Stationsplein, de plannen van drukkerij Bakker en de huizenbouw aan de Drie Eiken.

Tijdens het voorzitterschap van Hans zijn diverse symposia georganiseerd, waarvan de eerste in 2006 met de titel “Mooi Baarn?” Wat zijn de kwaliteiten van Baarn? Wat moeten we behouden en wat moeten we versterken? In 2009 volgde “Het DNA van Baarn.” De bedoeling was om de identiteit van Baarn in kaart te brengen. Zijn laatste symposium was in 2016 met als titel “gevaren en kansen.” De Schotse Hooglanders aan de Rusthoekweide hebben eind 2017 de Mooi Baarn prijs ontvangen. Hans heeft in 2014 Vorstelijk Baarn van de grond gekregen met het prachtige logo van paleis Soestdijk om de identiteit van Baarn te onderstrepen. Vorstelijk Baarn heeft een commerciële, marketing achtergrond. Mooi Baarn is beslist niet commercieel. Mooi Baarn ziet op signaleren en overleg en advies. Hans heeft maar liefst 14 jaar het voorzitterschap van Mooi Baarn bekleed. Hij is nog steeds adviseur en verder heeft hij zijn handen vol aan vorstelijk Baarn, het paleis en de Stichting Baarn Culturele evenementen.

Tineke Duijnstee
secretaris Stichting Mooi Baarn
Baarn, 12 juni 2021

Contact

Postadres: Waldeck Pyrmontlaan 14, 3743 DE Baarn
Mailadres: info@mooibaarn.nl