Stichting Mooi Baarn
voor behoud van
cultureel erfgoed

Interview met Annemiek Dercksen

Vanwege het 25 jarig bestaan van de Stichting Mooi Baarn heeft ondergetekende een gesprek gehad op 22 juni 2021 met oud voorzitter Annemiek Dercksen.

Na Frits Collot d’ Ecury volgt Annemiek hem in 2003 op als voorzitter. Ze blijft niet lang lid van het bestuur, want mede door de enthousiaste aanpak van de vele ontwikkelingen in Baarn en daarmee samenhangend de intensieve contacten met de gemeente, wordt ze al in sept 2004 benoemd tot wethouder namens de toenmalige Baarnse partij  Hart voor Baarn.

Er kwamen toch vele zaken aan de orde zoals onderstaand:

1. Ontwikkelingen van de renovatie van de Oosterhei
2. Herinrichtingsplan van de Brink
3. Nieuwe hoofdlijnen Ruimtelijk Beleid
4. Ontwikkeling Buurtspoorterrein
5. Keuzes maken ( verkoop gemeentelijke monumenten )
6. Windturbines ( Streekplan prov. Utrecht )
7. Welstandsnota
8. Ontwikkeling Zandheuvelweg ( Streekplan prov. Utrecht )
9. Stationsplein / Sporen / geluidsscherm.

Een belangrijk wapenfeit was dat er op 7 maart 2003 namens de Stichting Mooi Baarn zelfs een Zienswijze met onderstaande titel, bij de provincie Utrecht werd ingediend, hetgeen zelfs in 2021 actueel zou kunnen zijn!

“ Zienswijze startnotitie MER grootschalige locaties windenergie bij Streekplan 2005 - 2015 ”
ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.


Dik Wentink
bestuurslid Stichting Mooi Baarn
Baarn 22 juni 2021

Contact

Postadres: Waldeck Pyrmontlaan 14, 3743 DE Baarn
Mailadres: info@mooibaarn.nl